HAZITEK – ENPRESA I+G BULTZATZEKO LAGUNTZA PROGRAMA

EUSKO JAURLARITZAK ETA EUROPAR BATASUNAK

2021-2027 ESKUALDE GARAPENERAKO EUROPAR FUNTSAREN (EGEF) BITARTEZ KOFINANTZATUTAKO ERAGIKETA

Proyecto nºZL-2023/00170 –  FEXHLAproiektua

PROGRAMA DE AYUDAS DE APOYO A LA I+D EMPRESARIAL – HAZITEK

ACTUACIÓN COFINANCIADA POR EL GOBIERNO VASCO Y LA UNION EUROPEA A TRAVÉS DEL

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2021-2027 (FEDER)